KÖP- OCH BOKNINGSVILLKOR

Anmälan till en kurs är bindande, om den inte återtas enligt nedanstående villkor:

Enligt Distansavtalslagen har du rätt att ångra dig efter det att du anmält dig.
Då har du rätt att få tillbaka hela din inbetalda avgift från oss, inom 30 dagar.  Ångerrätten är vanligtvis 14 dagar. Om du anmäler dig till våra kurser mindre än 14 dagar före kursstart minskar din ångerrätt med motsvarande tidsrymd. Avbokas kursen senare än 48 timmar innan den startar debiteras full avgift.  Om du har några frågor kring ångerrätt så kan du kontakta oss.