Stockholms
Medicinska
Yogaklinik

 

yoga  
Forskning Kontakt
yoga_intro

Vad är yoga?
Ordet Yoga sägs ofta betyda just Balans. Det kommer från Sanskrit. Dess rot är ordet Yuj och betyder ordagrant Ok eller Förening. Yoga syftar bokstavligen till att koppla samman och upprätta kontakten mellan kropp och sinne, kropp och själ. Yoga är ett system för fysisk, mental och andlig träning.
Så vitt vi vet kommer yoga ursprungligen från Indien där det utvecklades för många tusen år sedan och spreds därefter över resten av världen under 1900-talet, framför allt från 1960-talet och framåt.
En vanlig missuppfattning om yoga är att det är ett system för fysiska övningar och ställningar. Faktum är att yoga är en fullständig vetenskap för livet, ett fullständigt system vilket inkluderar fysiska ställningar (asanas) som en av många, många olika komponenter.

Yoga är inte religiöst.
Genom årtusendena har yoga felaktigt kopplats samman med olika teologiska och filosofiska system. Yoga i sig själv är inte någon religion och är inte heller kopplad till någon specifik religion. Yoga är först och främst en praktisk fysisk, mental och andlig disciplin som förespråkar personligt utövande ledande till andlig insikt. Yoga är helt enkelt ett verktyg som ger dig möjlighet att utforska din egen mänskliga natur.
Yogan påstår sig inte vara någon slags enda eller rätta väg till frälsning. Yogan utesluter aldrig någon från att delta. Tvärtom – yogaövningar kan utföras – och gör det också, av alla typer av människor över hela världen, oavsett religiös uppfattning och tillhörighet. Du behöver inte gå med i någon sekt eller tro på något särskilt för att träna yoga.

Du behöver när du tränar yoga inte tro på något annat än möjligheten att du genom yogaträningen kan transformera, förändra dig själv i riktning mot din egen fulla potential och komma i kontakt med din egen innersta sanna kärna, den du verkligen är.

Yogaövningarna som utförs långsamt och kontrollerat är ämnade att utveckla fysisk smidighet, skapa mental avspänning och ge insikt. Andningen spelar en viktig, grundläggande roll i yogan. Enligt den yogiska filosofin förkroppsligar andningen människans livskraft, eller Prana. Hos de flesta människor är andningen en omedveten funktion. Den kan dock ändras medvetet genom användning av olika andningstekniker, vilket i sin tur även påverkar välbefinnandet. Andningen är också en direkt avspegling av olika känslomässiga tillstånd. Är vi uppjagade andas vi snabbt och ytligt. Är vi lugna andas vi djupare, lugnare andetag.
Därför kan en medveten förändring av andningen direkt påverka hur vi mår och skapa fysisk, mental och emotionell harmoni inom oss. Andningen är ett unikt sätt att direkt kunna påverka sinnet och kroppens undermedvetna processer.

Yoga handlar i grunden om medvetenhet. Det viktigaste med yogaträningen är att lära sig att lyssna inåt, in i kropp och in i sinne. Det handlar dels om att bygga upp en medvetenhet om kroppen, dess spänningar och beteendemönster, dels att nå en djupare andlig insikt om verklighetens sanna natur, att göra dig som människa fullständigt medveten och uppnå din fulla potential.
Yogi Bhajan, mästare i Kundaliniyoga har sagt det väldigt bra:
– Kunskap blir till verklig visdom först när du upplever det, med ditt hjärta och med hela din varelse, först när det blir en del av din personliga upplevelse.

Vanliga frågor
Här besvarar vi några av de vanligaste frågor som kommer in om yoga, våra yogakurser och om Yogaland.

Jag är nybörjare och har aldrig provat yoga förut. Kan jag gå era kurser?
Javisst kan du det. Vi går alltid igenom grunderna och påminner under varje pass om vad som är viktigt.

Jag är väldigt stel och har svårt att sitta med benen i kors. Vad kan man göra åt det?
Vi västerlänningar sitter sällan på golvet och om du har svårt att sitta med benen i kors på beror det ofta på stela höfter. Knäna åker upp mot hakan och ryggen krummas. För att få ner knäna är det en bra idé att lägga en fast kudde eller en ihopvikt filt under stussen. Prova gärna hemma och bulla upp ordentligt så du känner att du kan sitta med rak rygg. Är du väldigt stel eller har skada i rygg/höft går det även bra att sitta på stol och yoga. Det viktigaste är att ryggen är rak.

Kan jag yoga om jag är sjuk, skadad eller har ont?
Det beror på vad som är fel på dig. Är det en vanlig förkylning så går det bra så länge du inte har feber eller riskerar att smitta andra yogisar. Ett gott råd är att konsultera din läkare och meddela din yogalärare om problemet i fråga.    

Vilka är det som går på yoga?
Det är väldigt blandat. Både män och kvinnor i varierande åldrar och med olika yrkesbakgrunder utövar yoga. På yoga i Vällingby är det många som arbetar eller bor i Vällingby som deltar. Men även från grannområdena såsom Råcksta, Blackeberg, Islandstorget, Ängby, Åkeshov, Brommaplan, Johannelund, Vinsta, Hässelbygård, Hässelby Strand och från Spånga är det många deltagare. På yoga i Kista är det också blandat med människor som arbetar eller bor i Kista, Husby, Akalla, Hallonbergen, Näckrosen, Barkaby och även från Sollentuna.

Yogans effekt på kropp och sinne

Yogaträningen påverkar din fysiska kropp; muskler, skelett och inre organ på många olika sätt. Träningen påverkar dina signalsystem (nerver/körtlar), matsmältningen, cirkulationen i alla system, dina andningsmönster och din andningskapacitet.

Musklerna: Yoga är en disciplin där du genom mjuk uthållighetsträning framförallt tränar upp och utvecklar dina långsamma, uthålliga aeroba (röda) muskelfibrer. Yoga ger dig starka, smidiga, uthålliga muskler.

Skelettet: Belastning i olika former, fysisk träning t.ex. stärker benet. Yoga är fysisk träning och utsätter skelettet för både statisk och dynamisk belastning som gör att benmängden ökar.

Matsmältningen: Yogan arbetar med att stärka magens muskler och annan inre muskulatur som är involverad i tarmrörelserna. Yogan bidrar till att balansera produktionen i de olika endokrina körtlar och inre organ som är involverade i matsmältningen.

Cirkulationen: Yoga är mjukt dynamisk och bidrar tydligt och starkt till att öka och förbättra cirkulationen i kroppen.

Signalsystemen: Yogaträning är ett medvetet sätt att träna och stärka nervsystemets olika delar. Yogan innehåller en stor mängd ställningar, övningar och andningstekniker som påverkar och balanserar flödet genom nervsystemet. Alla olika yogaövningar arbetar var och en på att skapa balans i en eller flera olika endokrina körtlar och det finns hela pass ämnade att skapa balans i det endokrina systemet. Det finns ett flertal studier som bekräftar att yoga har dessa effekter.

Andningen: Yoga innebär medveten andningsträning (pranayama) där det finns ett stort antal olika tekniker för att styra, kontrollera och expandera andningen.

Mentalt: Yoga är en metod för att stärka nervsystemet och hjärnans funktioner. Genom olika uthållighetsövningar, mentala fokustekniker, hand- och fingerövningar (mudras) som påverkar hjärnan och reglerar hormonflödet samt olika ljudkombinationer (mantra) lär du dig att styra tankarna och stilla ditt oroliga, uppstressade sinne.

Emotionellt: Yogaträningen gör dig stark och känslig på en och samma gång, ger dig förmågan att förbli öppen och uppleva starka känslor utan att de övermannar dig, utan att du drunknar i dem.